Alle jaarzangen in het archief van Trou zijn nu digitaal beschikbaar!

Van de jaarzangen uit de zestiende en zeventiende eeuw zijn alleen die van 1643, 1645 en 1694 bewaard gebleven. Zij liggen in het Noord-Hollands Archief in Haarlem.

De jaarzangen van 1698 en die van 1702 tot heden worden bewaard in het archief van Trou, alleen die van 1782 ontbreekt - toen is er geen jaarzang gemaakt wegens een ruzie tussen Factor en Hoofden.

Vroeger was de Factor vaak een professional, die langer dan één jaar zijn dichtkunsten aan Trou toonde. Zo was de beroemde toneelschrijver Pieter Langendijk factor tussen 1720 en 1756.

Pas sinds de twintigste eeuw is het gebruikelijk dat de Factor, dan altijd een broeder, slechts één jaar dienst doet. In 1959 was Godfried Bomans Factor. De Catharijnezangen hebben een kortere geschiedenis. De eerste werd op 27 november 1926 ten gehore gebracht. Anders dan de jaarzang wordt de Catharijnezang niet vooraf gekeurd door Hoofden van Trou. De jaarzangen en Catharijnezangen uit het archief van Trou zijn, samen met onder meer 'Const-thoonende Iuweel, by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blycken, in 't licht gebracht' van Zacharias Heyns, gedigitaliseerd op deze website te bekijken.

De teksten zijn als pdf opgeslagen en ‘doorbladerbaar’, maar ook doorzoekbaar!